تسهیلات و تخفیفات بیمه خودرو

تسهیلات و تخفیفات بیمه خودرو

ویژه مدیران و کارکنان ادارات ،سازمانها،مراکز تولیدی،خدماتی ،تجاری وکلیه تاسیسات گردشگری بویژه دفاتر

خدمات  مسافرتی، واحدهای اقامتی و سایر واحد های صنفی وکارگزاران ستاد ساماندهی امور زائرین مدیریت

یکپارچه زائر و شرکت کنندگان وحامیان جشنواره بزرگ وسراسری زیارت وسیاحت:

1- 25% تخفیف در حق بیمه ثالث اتومبیل (علاوه بر تخفیفات سالیانه در صورت پرداخت نقدی)

2-  20%تخفیف در حق بیمه ثالث اتومبیل (علاوه بر تخفیفات سالیانه در صورت پرداخت اقساط)

3- 40% تخفیف در حق بیمه بدنه اتومبیل (علاوه بر تخفیفات سالیانه در صورت پرداخت نقدی)

4- 30% تخفیف در حق بیمه بدنه  اتومبیل (علاوه بر تخفیفات سالیانه در صورت پرداخت اقساط)

5- 30% تخفیف در سایر بیمه نامه ها

شرایط پرداخت حق بیمه در تمامی بیمه نامه ها 30 ٪ نقد و مابقی در 10 قسط متوالی بدون کارمزد می باشد .

متقاضیان محترم می توانند از طریق سامانه مسافر بهشت  اقدام به ثبت نام نمایند 

 

 
بیمه نامه جامع حوادث ویژه گردشگران و زائرین
فرصت های تبلیغاتی
فلش فروشگاه